Nieuwsbrief Chroom 6

Nieuwsbrief Chroom 6 en schildersonderhoud aan uw objecten. 

Chroom 6  krijgt gelukkig steeds meer aandacht in onze maatschappij, maar weet u waar u dit kunt aantreffen en hoe u hier mee om moet gaan ?

Wij,  Hermans Stralen, Schilderen & Betonherstel b.v. voeren veel conserveringswerkzaamheden uit voor gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Pro Rail, RET e.d. en worden met regelmaat geconfronteerd met Chroom 6 in de aanwezige conservering systemen.

Chroom 6 in de verf heeft als doel roestvorming te voor komen  bij metaalcoatings maar werd ook ingezet als kleur pigment bij bepaalde kleuren, veel in de lijn geel naar rood en wordt in verschillende soorten verfproducten aangetroffen.

Bij het schilderstechnisch onderhoud aan objecten waar Chroom 6 door de bewerking kan vrijkomen is inademen, in slikken of indringing via de huid slecht voor de gezondheid en kan op de lange termijn zelfs vormen van kanker tot gevolg hebben.

Het is van groot belang dat schilders en betonreparateurs niet worden blootgesteld aan Chroom 6, maar ook mensen in de omgeving waar verflagen worden bewerkt, waar Chroom 6 in kan voorkomen, moeten gevrijwaard worden van Chroom 6 besmetting.

Dit is de reden dat  Hermans Stralen, Schilderen & Betonherstel b.v. als eerste in Nederland zijn personeel de opleiding van SGS search opleidingen CHROOM 6 (H)ERKENNEN heeft laten volgen.

Hermans Stralen, Schilderen & Betonherstel b.v. heeft zijn personeel opgeleid om op een verantwoorde en veilige manier onderhoud uit te voeren aan objecten waar ( eventueel ) Chroom 6 in de coating aanwezig kan zijn.

Dit start met een gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van Chroom 6 van het te behandelen object,  gevolgd door het schrijven van een plan van aanpak, uitvoering door hiervoor opgeleid personeel en begeleiding van een NACE verfinspecteur.

Uw terechte zorg over Chroom 6 wordt hierbij door ons voor u weggenomen.

Heeft u vragen of wilt u meer  informatie ontvangen, neemt u dan gerust contact op met Hermans Stralen, Schilderen & Betonherstel b.v.  ing. R.F. Hermans  0165 55 66 30   of 06 51 22 40 64 of mail ons op info@hermansschilderwerken.nl en wij nemen contact met u op.