MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk:
People
Hermans SSB b.v. is als familiebedrijf sterk sociaal betrokken bij haar medewerkers. De medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. We doen er dan ook alles aan om het welzijn en het welbevinden van onze medewerkers te bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit mensen aan ons bedrijf kan binden. Dit blijkt uit het feit dat ruim 50 procent van de medewerkers langer dan tien jaar in dienst is en ruim 20 procent van de medewerkers is langer dan vijf jaar in dienst. Zo weten we de kennis en ervaring binnen ons bedrijf te borgen. Ons bedrijf kent een open cultuur, met korte lijnen. Eigen verantwoordelijkheid, gelijkheid en collegialiteit staan bij ons hoog in het vaandel. Alle medewerkers krijgen structureel vakgerichte opleidingen, training en begeleiding op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hermans SSB b.v. is een erkend leerbedrijf en werkt samen met verschillende scholen om zo bij de jeugd meer interesse te wekken voor ons vak.

Planet
We hebben onze planeet in bruikleen. Hermans SSB b.v. is zich bewust van die verantwoordelijkheid. Ons streven is om bij al onze activiteiten milieuschade te voorkomen en om negatieve milieueffecten zo veel mogelijk te beperken. We passen methodes toe die mens en milieu zo min mogelijk belasten. Restproducten worden gescheiden ingezameld en waar mogelijk worden afvalstoffen gerecycleerd. Actueel is onze aandacht voor energiebesparing. Als onderdeel van het milieumanagementsysteem wordt er actief beleid gevoerd om onze CO2 uitstoot te verminderen.
Al onze bedrijfsauto’s hebben momenteel minimaal een zuinigheidslabel A/B/C. Carpoolen wordt maximaal bevorderd en het rijgedrag van onze medewerkers wordt gemonitord. Bij de aanschaf van arbeidsmiddelen wordt gelet op het energieverbruik.

Profit
Natuurlijk streven wij er naar om een gezond financieel rendement te behalen, maar we willen ook bijdragen aan de werkgelegenheid, de welvaart en we willen een positieve rol spelen in de maatschappij. Dit doen we door onder andere sponsoring van sportclubs en het steunen van goede doelen. We kijken bij het inkopen van producten, altijd naar een goede balans tussen prijs, kwaliteit en milieu. Door betrouwbaar, integer en klantgericht te zijn, willen wij klanten aan ons binden. Als onderdeel van de evaluatie van een project voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit.