OVER ONS

Waarom onderhoud

Ieder bouwwerk, hoe duurzaam of sterk ook, is onderhevig aan verval. Beton en staal blijken lang niet altijd bestand tegen de slopende invloeden van water, zuurstof, en klimaat. Maar ook door chemicaliën, chloriden en mechanische belasting ontstaan schades die bescherming of renovatie noodzakelijk maken. Niet alleen het uiterlijk, maar ook de betrouwbaarheid van de objecten worden aangetast. Vaak gaat het om objecten die een grote investering vragen om te realiseren. Natuurlijk moet zo’n investering beschermd worden. Door regelmatige inspecties en tijdig onderhoud, blijft u bespaard voor de kostbare gevolgen van dit verval. Wij zorgen er voor dat de onderhoudskosten tijdens de levensduur van uw bouwwerk zo laag mogelijk blijven.

Wie zijn wij en wat doen wij

Hermans SSB b.v. is gespecialiseerd in het duurzaam herstellen en beschermen  van de meest uiteenlopende  staal- en betonconstructies. Denk hierbij aan spoor- en verkeersbruggen, stations, installaties in de (petro-) chemische en voedingsmiddelen industrie,  sluizen, watergemalen en-zuiveringen, tanks, energiecentrales, hoogspanningsmasten, onderstations.  Specialistische klussen die een projectmatige aanpak vereisen. Door voortdurend te investeren in nieuwe technieken, veiligheid en opleiding blijven we hierin vooroplopen. We hebben ruime ervaring in zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire projecten als hoofdaannemer, onderaannemer of deelnemer in een consortium. Onze opdrachtgevers zijn zowel overheidsinstellingen als bedrijven in Nederland en België. De ervaren betononderhoudskundigen en verftechnische specialisten bij Hermans SSB b.v. inventariseren, inspecteren en adviseren de beste, meest duurzame en klantgerichte oplossing, waarbij de wensen van de klant centraal staan.
Maar, om tot een hoogwaardig en duurzaam eindproduct te komen is meer nodig. Na een gedegen inventarisatie van eisen, omstandigheden, omgeving en wensen van de opdrachtgever, worden beheersmaatregelen gestuurd op risico’s vastgesteld. Hieruit uit deze nauwkeurige voorbereiding volgt een projectspecifieke beheerste werkwijze, waarbij incidenten worden voorkomen, voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving en de eisen van de klant en de overlast tot een minimum wordt beperkt. De uitgewerkte plannen worden bijgeschaafd tot er een definitief voorstel op tafel ligt dat geheel naar wens en tevredenheid van de klant is. Vanzelfsprekend staat er voor ieder project een team van gekwalificeerde en betrokken toegewijde vakmensen voor u klaar, die met modern en goed onderhouden materieel en de nieuwste (innovatieve) technieken de klus klaren. De onafhankelijk opererende afdeling Kwaliteit, Arbo & Milieu bewaakt de naleving van de gemaakte afspraken en de processen en werkwijze zoals vastgelegd in het geïmplementeerde Kwaliteits-, Arbo- en Milieuborgingssysteem, gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001:2008, VCA** 2008/5.1, BRL-3201. Hierdoor is Hermans SSB b.v. ISO-9001, VCA** en SCL trede 2 gecertificeerd. Klik op onderstaand plaatje als u certificaten wil opvragen.

Wij leveren kwalitatief hoogstaand werk met alles wat daarbij komt kijken. Hierbij kunt u denken aan speciale milieubeschermings-, veiligheids- en bereikbaarheidsvoorzieningen, het aanvragen van vergunningen en ontheffingen, het in goede banen leiden van de verkeersstromen en passanten en communicatie met gebruikers en andere belanghebbenden. We weten hoe we rekening moeten houden met de omgeving. Van inventarisatie tot en met de evaluatie; wij coördineren alle werkzaamheden van het begin tot het eind en wij bieden u één aanspreekpunt voor het complete proces. Hermans SSB b.v. neemt u de zorg van het hele project uit handen. Zo wordt uw probleem onze uitdaging. Wij zijn trots op ons werk en willen meerwaarde bieden aan onze klanten.
Door kwalitatief hoogstaand werk te leveren, flexibel en servicegericht te zijn, hebben wij een goede naam opgebouwd en  komen opdrachtgevers graag bij ons terug. Ook wordt steeds vaker de expertise van onze betononderhoudskundigen en verftechnische specialisten aangewend. Zo investeert u in een duurzame bescherming van uw object en investeren wij in een duurzame relatie met onze klanten. Zo investeren we in een langdurige en solide relatie met onze klanten. Hermans SSB b.v. geeft garantie op de door haar uitgevoerde werken.
Bijvoorbeeld voor conserveringswerk volgens het ‘Garantiecontract voor eenmalig conserveringswerk van metaalconstructies’ (VVVF, Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten). Een verzekerde garantie behoort ook tot de mogelijkheden. Indien gewenst maken wij voor u een meerjarig onderhoudsadviesplan, zodat u weet welke kosten over een periode kwijt bent voor het behoud van uw object. Ook bieden wij de mogelijkheid om gedurende een vastgestelde periode een object op een bepaald minimum kwaliteitsniveau te houden.